جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394103013377905 چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها
امین باقری کراچی
الهام حیدری
2 13941114104010998 ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تكنيك تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعۀ برق ایران)
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
زین¬العابدین اکبرزاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)