جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941029153018895 بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزر)
مسعود شفیعی
محمد رحمانپوری
2 13941030101649899 راهبردهاي مقابله با اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران با تأکيد بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت
منصور معظمي
فهیمه کشاورزی
3 1394103013377905 چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها
امین باقری کراچی
الهام حیدری
4 1394103014297908 تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی سه جانبه
مسعود شفیعی
سید عبدالرضا موسوی
5 13941030151017913 بررسی ویژگی‌‌‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌‌‌های دولتی تهران
محمدعلی نعمتی
6 13941107151513938 تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
الهام حیدری
حجت‌اله مرادی
7 13941107154049940 بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)
الهام حیدری
سیدرضا حقّی
8 1394111410249997 طراحی چارچوب مدل¬سازی جریان‌دانش صنعت و دانشگاه
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
محمدقائم تاج‌گردون
9 13941114104646999 تببین مدل علّی چالش¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور)مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی(
الهام حیدری
سیده طیبه موسوی امیری
10 139411141052531001 دانشگاه در ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی: دانشگاه علامه¬طباطبایی)
الهام حیدری
کامران مالک¬پور لپری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)