فهرست مقالات


شماره 7 سال 3 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941114104010998 ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تكنيك تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعۀ برق ایران)
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
زین¬العابدین اکبرزاده
2 13941114104646999 تببین مدل علّی چالش¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور)مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی(
الهام حیدری
سیده طیبه موسوی امیری
3 139411141049411000 شناسایی قابلیت¬¬های اشتغال¬پذیری دانش¬آموختگان دانشگاه¬ها براساس نظریۀ داده بنیاد
محمد شرفی
الهام حیدری
4 139411141052531001 دانشگاه در ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی: دانشگاه علامه¬طباطبایی)
الهام حیدری
کامران مالک¬پور لپری
5 139411141057141003 الگویی برای پیاده¬سازی نوآوری در برنامۀ درسي نظام آموزش عالي
محبوبه خسروی
الهام حیدری
6 1394111411001005 شایستگی¬های اعضای هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأمّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری
قاسم سلیمی
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
7 13941114114181006 بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحوّل سازمانی
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

شماره 6 سال 3 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394110715358939 تحلیل تفاوت¬ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجّه به مؤلفه¬های زمینه¬ای در میان دانشجویان کشور
اسدالله کردنانیچ
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
2 13941107154049940 بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)
سیدرضا حقّی
الهام حیدری
3 13941107154741941 رابطة میان فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ارتباطاتی (مطالعه موردی:رادیو تلویزیون ایران)
سید مهدی شریفی
4 13941107155148942 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید با رویکرد ارزش‌آفرینی در صنعت لوستر ایران
الهام حیدری
لاله جمشیدي
فهیمه کشاورزی
5 1394110716045943 تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت¬های دانش¬بنیان در ایران
محمدصادق خیاطیان
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
مهدی الیاسی
6 1394111410249997 طراحی چارچوب مدل¬سازی جریان‌دانش صنعت و دانشگاه
محمدقائم تاج‌گردون
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی

شماره 5 سال 3 بهار 1393
شماره 4 سال 2 پاییز 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941107122637926 عوامل سازماني مؤثّر در تجاري‌سازي نتايج پژوهشي
الهام حیدری
حسینعلی جاهد
2 13941107123316927 بررسي مهارت‌های عمومی مرتبط با کیفی‌سازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از منظر ذینفعان
ابراهیم صالحی عمران
الهام حیدری
3 13941107124032928 رابطۀ بین یادگیری‌گرایی سازمانی و شناسایی فرصت با خودکارآمدی در میان کارآفرینان شرکت‌های دانش بنیان شهر تهران
الهام حیدری
صبا کاکاپور
4 13941107124616929 شناسایی عوامل علّی مؤثّر بر ارزیابی عملکرد پارک‌های علم و فناوری
الهام حیدری
عادل آذر
فهیمه کشاورزی
مهدی الیاسی
5 1394110712571930 تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگیهای کارآفرینانۀ دانشجویان
محمد عزیزی
الهام حیدری
6 1394110713836931 بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری
سیداحمد محمدی حسینی
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی

شماره 3 سال 1 بهار 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394103014297908 تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی سه جانبه
مسعود شفیعی
سید عبدالرضا موسوی
2 13941030145632910 تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
علیرضا یوزباشی
3 139410301566912 تبيين و ارزيابي فرايند اثربخشي تبليغات تلويزيوني بر جذب مشتريان (مورد پژوهي بانك صادرات ايران)
محمدرضا حميدي‌زاده
الهام حیدری
4 13941030151017913 بررسی ویژگی‌‌‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌‌‌های دولتی تهران
محمدعلی نعمتی
5 13941030151349914 توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
لاله جمشیدي
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
مهدی الیاسی
6 13941030151818915 تعیین عوامل مؤثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرایندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)
مهدی بندریان
الهام حیدری
7 13941030152150916 بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در مراکز پژوهشي(مطالعه موردي:پژوهشگاه صنعت نفت)
روح الله قابضي

شماره 1 سال 2 پاییز 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941029153018895 بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزر)
مسعود شفیعی
محمد رحمانپوری
2 13941029155949898 تأثير قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)
محمدعلی نعمتی
الهام حیدری
سمیه زنگیان
3 13941030101649899 راهبردهاي مقابله با اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران با تأکيد بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت
منصور معظمي
فهیمه کشاورزی
4 13941030132617903 انتقال بین¬سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلیدنوآوری در سازمان¬های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم¬های بین¬المللی در صنعت نفت ایران)
الهام حیدری
محمدحسين صبحیه
فهیمه کشاورزی
مهدی الیاسی
5 13941030133158904 عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران
حجتاله حاجی حسینی
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
6 1394103013377905 چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها
امین باقری کراچی
الهام حیدری
7 13941030134330907 ارائه مدلی برای تحليل پيامدهاي سرمايه اجتماعي درحوزه نوآوری
الهام حیدری
سید سپهر قاضی نوری
فهیمه کشاورزی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)